Quadern del professorat

  • Enquadernació: 2 grapes
  • Tapa: La portada no porta recobriment
  • Número de planes: 48
  • Color: Portada a color i interior en gris

Descripció

Aquest és un quadern de professor. La enquadernació s'ha fet amb dues grapes per tal de poder manipular-lo amb facilitat. La portada s'ha imprès sobre paper de 200gr per tal de donar-li rigidesa.

El quader contè els següents apartats:
  • "Planning": aquest apartat conté en dues planes un calendari general de tot el curs escolar, això fa possible que el professor es pugui apuntar les dates més important i poder consultar-les en global d'una forma senzilla.
  • Llistes: la forma més senzilla de portar la avaluació del alumnat és mitjançant unes llista com aquestes. El quadern consta de 22 llistes.
  • Fotografies: quatre pagines on enganxar les fotografies dels alumnes.